دانستنیهای سفر تغییر روندهای سفر در سال 2016

2016 سال سفر به صورت یکپارچه بود. سفر، مقصد است. حال تغییر روندهای سفر در سال 2016 و برنامه ریزی ها برای بهبود روند سفر در سالهای آینده را باهم بررسی می کنیم.

تغییر روندهای سفر در سال 2016
2016 سال سفر به صورت یکپارچه است.سفر ، مقصد است.حال تغییر روندهای سفر در سال2016 و برنامه ریزی ها برای بهبود روند سفر در سالهای آینده را باهم بررسی می کنیم.
 
شخصیتی باهوش تر، اجتماعی باهوش تر، همراه باهوش تر

1. 72٪ از مسافران هوایی تمایل به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی با ارائه دهندگان خدمات سفر دارند.

2. 65٪ از خطوط هوایی در حال برنامه ریزی برای ارائه خدمات کامل شخصی تا سال 2018 هستند.
 

 
تبدیل سفر کاری به سفر تفریحی

1. در 5 سال آینده 94% از مسافران جوان (18-35) سفرهای کاری و سفرهای تفریحی خود را باهم ادغام خواهند کرد.

2. 56% از مسافران جوان اینکار را(ادغام سفر کاری و تفریحی) در سال 2015 انجام داده اند.
 
نکته: پیشرفت تکنولوژی همراه با سفر باعث شده تا تعامل و برقراری ارتباط با مشتری تا 46 % افزایش یاید.19% وفاداری و وظیفه شناسی مشتریان افزایش یافته و 18% گفتگوهای صادقانه افزایش یافته است.

 
ظهور مقصدهای هوشمند

1.در حال حاضر کلانشهرهای هوشمند، 16کشور در آسیا ،4  کشور در آمریکای لاتین ، 3  کشور در آفریقا و اروپا و 2 کشور در آمریکای شمالی وجود دارد.

2.در سال 2030 تعداد این کلانشهرها به 41 خواهد رسید.
 

 
سفر همراه با برنامه

1. 52% از مسافران از برنامه های هوشمند سفر ، در مقصد استفاده می کنند.

2. 94% از مسافران این عبارت " کارهایی برای انجام دادن" را جستجو می کنند.80% از نقشه و راه یابی استفاده می کنند.75% نیز رستورانهای موجود را جستجو می کنند.