گردشگری در مسیر توسعه استان گلستان گام برداشته است

سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گلستان گفت: در طرح جامع توسعه استان، گردشگري در اولويت بوده و گلستان با اتكاء به اين صنعت مي تواند سهمي از توليد ناخالص داخلي داشته باشد.

به گزارش سایت امید(پدیده)مینودشت -محمود ربيعي در ديدار با مسئولان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گلستان اظهار داشت: گردشگري در استان گلستان هم اينك مسير و راه خود را پيدا كرده و بايد تلاش شود، سرمايه گذاري در اين حوزه ادامه يابد.

وي با بيان اينكه زيرساخت ها در حوزه گردشگري اهميت دارد و بايد به فراهم كردن آنها بيشتر توجه شود، تصريح نمود: براساس طرح جامع توسعه، سهم استان بايد از توليد ناخالص داخلي تييين و در اين ميان سهم صنعت گردشگري نيز مشخص گردد.

ربيعي در ادامه بر مشخص شدن وضعيت اشتغال و درآمد در حوزه صنعت گردشگري و امكانات اقامتي و تخت هاي موجود تاكيد داشت و افزود: همچنين امكانات اقامتي و بخش هايي كه جهت توسعه گردشگري استان لازم است، بايد ايجاد شود.

وي اضافه كرد: در سال جديد با توجه به نامگذاري آن از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتي، اقدام وعمل، شوراي اقتصاد مقاومتي در استان تشكيل شده و براي تحقق اين نامگذاري بايد همه تلاش كنيم.

ربيعي در ادامه با توجه به ظرفيت هاي جديد گردشگري و قابليت هاي منحصر به فردي كه در استان وجود دارد، از گردشگري به عنوان معجزه سال نام برد و يكي از مزيت هاي جديد حوزه گردشگري در اين دوره مديريتي را ايجاد چارت و ايجاد اداره هاي شهرستاني در استان ذكر كرد.

به گفته وي سال گذشته سرمايه گذاران خوبي وارد استان شده و امسال نيز پيش بيني مي شود سرمايه گذاران زيادي از سرمايه گذاري درحوزه گردشگري استان استقبال كنند.

سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گلستان، در ادامه تسهيل در صدور مجوز را در شتاب بخشي به اجراي طرح هاي گردشگري مهم بيان كرد و اظهار اميدواري نمود با توسعه و رونق صنعت گردشگري استان، زمينه هاي توسعه گلستان بيش از پيش فراهم آيد.

ابراهيم كريمي مدير كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي وگردشگري گلستان نيز در اين نشست با اشاره به مشكلات موجود در اين حوزه، تقويت زيرساخت هاي گردشگري، ورود شهرداري ها به ويژه شهرداري گرگان در حوزه گردشگري و تغيير نگاه سازمان مديريت در توزيع اعتبارات را از راهكارهاي توسعه گردشگري استان برشمرد./ایرنا

گردشگری-در-مسیر-توسعه-استان-گلستان-گام-برداشته-است