وظایف سازمان جهانی گردشگری WTO چیست؟

سازمان جهانی گردشگری که در 1925 تأسیس شد و سازمان بین‌المللی اصلی در حوزه گردشگری است.

سازمان جهانی گردشگری چه وظایفی بر عهده دارد؟

به گزارش سایت امید(پدیده)مینودشت ، سازمان جهانی گردشگری در سال 1925 تأسیس شد و سازمان بین‌المللی اصلی در حوزه گردشگری است.

سازمان جهانی گردشگری چه وظایفی بر عهده دارد؟

 این سازمان به‌عنوان مجمع جهانی برای مسائل مربوط به خط‌مشی گردشگری و منبع عملی دانش گردشگری خدمت می‌کند و اعضای آن شامل 150 کشور، 7 سرزمین به‌عنوان اعضای وابسته، دو ناظر، و بیش از 300 عضو وابسته به نمایندگی دولت‌های محلی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های گردشگری بخش خصوصی از جمله شرکت‌های هواپیمایی، گروه‌های هتل‌ها و متصدیان گردشگری است.

 WTO، نهادی بین دولتی، که نظام ملل متحد مسئولیت ترویج و توسعه گردشگری را به آن محول کرده که در 23 دسامبر 2003 با قطعنامه 232/58 مجمع عمومی، کارگزاری تخصصی نظام ملل متحد شد.

 این سازمان می‌کوشد از طریق گردشگری سبب رشد اقتصادی و ایجاد شغل شود و انگیزه‌هایی برای حمایت از محیط ‌زیست و میراث مقصدهای گردشگری فراهم سازد و از صلح و تفاهم بین ملت‌ها حمایت کند.

 مجمع عمومی WTO و نهاد عالی آن از اعضای کامل وابسته و پیوسته تشکیل شده و هر دو سال برای تصویب بودجه و برنامه کار و بحث درباره مسائل مهم بخش گردشگری جلسه تشکیل می‌دهد.

 شورای اجرایی که هیئت مدیره WTO است از 29 عضو تشکیل شده که به‌وسیله مجمع و یک عضو دائمی یعنی اسپانیا انتخاب می‌شوند و هر سال دوبار تشکیل جلسه می‌دهد.

 گفتنی است شش کمیسیون منطقه‌ای-آفریقا، قاره آمریکا، آسیای شرق و اقیانوس آرام، اروپا، خاورمیانه، و آسیای جنوبی سالی حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند./باشگاه خبرنگاران جوان

وظایف-سازمان-جهانی-گردشگری-wto-چیست؟