ثبت ملی نمد مالی قوم قزلباش

 کریمی: با توجه به اهمیت ثبت مواریث استان گلستان به خصوص مواریث معنوی این استان در فهرست آثار ملی کشور، 11 اثر معنوی دیگر از این استان در جلسه شورای ثبت میراث معنوی که در سازمان مرکزی در تهران برگزار شد، به ثبت رسید.

سایت امید(پدیده)مینودشت-ابراهیم کریمی با اشاره به ثبت این آثار افزود: کشتی میاوندی( از انواع کشتی با شال درگرگان وحومه)، سمنو پزان و آیین وابسته آن در استان گلستان، فن و مهارت ساخت دوتار قزلباش شهرستان رامیان، مهارت بافت پلاس ترکمن، توف بافی( نواربافی علی آباد کتول)و نمد مالی قوم قزلباش ازجمله این آثار ثبت شده می باشد.

وی همچنین ادامه داد : مراسم سینه زنی کمر به کمر رامیان، نان زنجبیلی ( نان شیرین سنتی (نان عیدی) گرگان)، سیاه دوزی( رودوزی منطقه روستایی شاهکوه)، حلوا گردویی بندرگز، نان پادرازی(نان شیرینی سنتی (نان عیدی ) گرگان ازدیگر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است.

رییس شورای ثبت این اداره کل همچنین خاطر نشان کرد: بررسی مقدماتی این 11 موضوع جهت تشکیل پرونده پیشنهادی ثبت درفهرست آثار ملی کشور صورت گرفت و پس از تایید نظریه اولیه کارشناسی نسبت به آماده سازی و تشکیل پرونده اقدام شد و سپس پرونده تکمیل و به دفتر ثبت آثار ارسال گردید.

وی اذعان داشت: پس از تشکیل پرونده و تایید نهایی آثار پیشنهادی در شورای ثبت آثار ،  نسبت به ثبت ملی این 11 اثر اقدام شد.

کریمی در ادامه افزود: با ثبت این 11 اثر درفهرست آثار ملی کشور، تعداد آثار ثبتی استان به 665 اثر افزایش یافت.

 

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان درپایان اظهار امیدواری کرد: با ثبت آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی ، صنایع دستی و میراث معنوی این استان و معرفی هر چه بهتر این آثار، گام های ارزنده ای جهت حفظ واحیای این مواریث ارزشمند برداشته شود.

به گزارش روابط عمومی وامور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، مدیر کل این دستگاه اجرایی با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت ثبت مواریث استان گلستان به خصوص مواریث معنوی این استان در فهرست آثار ملی کشور، 11 اثر معنوی دیگر از این استان در جلسه شورای ثبت میراث معنوی که در سازمان مرکزی در تهران برگزار شد، به ثبت رسید.

ابراهیم کریمی با اشاره به ثبت این آثار افزود: کشتی میاوندی( از انواع کشتی با شال درگرگان وحومه)، سمنو پزان و آیین وابسته آن در استان گلستان، فن و مهارت ساخت دوتار قزلباش شهرستان رامیان، مهارت بافت پلاس ترکمن، توف بافی( نواربافی علی آباد کتول)و نمد مالی قوم قزلباش ازجمله این آثار ثبت شده می باشد.

وی همچنین ادامه داد : مراسم سینه زنی کمر به کمر رامیان، نان زنجبیلی ( نان شیرین سنتی (نان عیدی) گرگان)، سیاه دوزی( رودوزی منطقه روستایی شاهکوه)، حلوا گردویی بندرگز، نان پادرازی(نان شیرینی سنتی (نان عیدی ) گرگان ازدیگر آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است.

رییس شورای ثبت این اداره کل همچنین خاطر نشان کرد: بررسی مقدماتی این 11 موضوع جهت تشکیل پرونده پیشنهادی ثبت درفهرست آثار ملی کشور صورت گرفت و پس از تایید نظریه اولیه کارشناسی نسبت به آماده سازی و تشکیل پرونده اقدام شد و سپس پرونده تکمیل و به دفتر ثبت آثار ارسال گردید.

وی اذعان داشت: پس از تشکیل پرونده و تایید نهایی آثار پیشنهادی در شورای ثبت آثار ،  نسبت به ثبت ملی این 11 اثر اقدام شد.

کریمی در ادامه افزود: با ثبت این 11 اثر درفهرست آثار ملی کشور، تعداد آثار ثبتی استان به 665 اثر افزایش یافت.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان درپایان اظهار امیدواری کرد: با ثبت آثار فرهنگی، تاریخی، طبیعی ، صنایع دستی و میراث معنوی این استان و معرفی هر چه بهتر این آثار، گام های ارزنده ای جهت حفظ واحیای این مواریث ارزشمند برداشته شود.

ثبت-ملی-نمد-مالی-قوم-قزلباش