تفاهم نامه همکاری میراث فرهنگی و محیط زیست استان گلستان

تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان واداره کل حفاظت محیط زیست این استان منعقد شد.

 به گزارش سایت امید(پدیده)مینودشت از روابط عمومی وامور فرهنگی این اداره کل، این تفاهم نامه با توجه به تنوع گونه های گیاهی و جانوری وزمینه های اشتغال درحوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرتبط با موضوعات  زیست محیطی این تفاهم نامه همکاری بین مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان  و دکتر اسماعیل مهاجر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان  به امضا رسید.

 مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در این راستا گفت: این تفاهم نامه جهت تحقق اهداف ذکر شده درتفاهم نامه و به منظر دستیابی هر چه سریعتر به مفاد تفاهم نامه وایجاد فرصت های مناسب برای اشتغال ، توسعه اقتصادی وفرهنگی وارتقا شاخص های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وحوزه زیست محیطی استان منعقد ومبادله شد.

 

ابراهیم کریمی در ادامه اذعان داشت: با عنایت به رویکرد دولت تدبیر و امید به توسعه فرهنگی، اقتصادی و بهره مندی از ظرفیت های موجود و با رویکرد اقتصاد مقاومتی درحوزه های بین بخشی و استفاده از ظرفیت های گوناگون فرهنگی، طبیعی، تاریخی، اقوام و ابنیه و محوطه های تاریخی ، موزه ها و صنایع بومی وهنرهای سنتی استان درراستای فراهم آوردن زمینه های اشتغال و توجه به مزیت پیشتاز وارتباط محیط زیست با گردشگری که از پشتوانه های این تفاهم نامه محسوب می شوند وموجب  توسعه همکاری های مشترک در جهت پیشبرد اهداف این تفاهم نامه وتوسعه پایدار ملی می گردد، نسبت به انعقاد این تفاهم نامه اقدام شد.

وی در ادامه تعدادی از مفاد این تفاهم نامه را برشمرد وگفت: مشارکت دراجرای طرحهای پاکسازی زیست محیطی و تفرجگاهی وطبیعی دراستان به ویژه درمناطق تحت مدیریت، مدیریت ونگهداری از تاسیسات احداثی توسط میراث فرهنگی درمناطق تحت مدیریت محیط زیست، مشارکت دربرگزاری کارگاه ها وهمایش ها وسمینارهای تخصصی پیرامون موضوع گردشگری پایدار، شناسایی ومعرفی مناطق مستعد گردشگری به منظور استفاده از ظرفیت های زیست محیطی را ازجمله مفاد  این تفاهم نامه عنوان کرد.

کریمی ادامه داد: همکاری درتعیین محدوده مناطق نمونه ای که درمحدوده منابع زیست محیطی هستند، تسریع درپاسخ به استعلام متقاضیان تاسیسات گردشگری، مشارکت درشناسایی وپیشنهاد رفع موانع وقوانین دست وپا گیرو تعارضات موضوعات گردشگری با مسائل وقوانین زیست محیطی، همکاری درتهیه مدارک وتکمیل پرونده های ثبت میراث طبیعی، همکاری جهت راهنمایی تخصصی طبیعت گردی وحضور درگشت های طبیعت گردی درمعرفی وآموزش از دیگر مفاد است.

 وی همچنین خاطر نشان کرد: ایجاد تاسیسات زیربنایی وتفرجی درمناطق وپارکهای زیست محیطی وطبیعی استان، برگزاری کارگاه های مشترک وموضوعات تخصصی گردشگری، همکاری درتهیه شرح خدمات وانجام مطالعات زیست محیطی توسط سرمایه گذاران، تکمیل پرونده وسیر مراحل مربوط به ثبت آثار طبیعی وزیست محیطی، معرفی قوانین دست وپاگیر ومغایرت قانونی به منظور سهولت درامر سرمایه گذاری، معرفی و پیشنهاد تصویب مناطق طبیعی درمحدوده منابع زیست محیطی به عنوان مناطق نمونه گردشگری را ازدیگر مفاد این تفاهم نامه ذکر نمود.

مدیر کل میراث فرهنگی گلستان درپایان اظهار امیدواری کرد: با بهره مندی مطلوب از ظرفیت های طرفین تفاهم نامه، زمینه های توسعه و رونق حوزه های مختلف میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فراهم آمده و رونق و توسعه منطقه بیش از پیش حاصل گردد.

تفاهم-نامه-همکاری-میراث-فرهنگی-و-محیط-زیست-استان-گلستان