بهره مندی از ظرفیت های گردشگری استان گلستان درراستای ماندگاری مسافر

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، درجلسه شورای اداری شهرستان آزادشهر گفت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در راستای ماندگاری مسافر، درنظر است از ظرفیت های گردشگری استان گلستان به نحو مطلوب استفاده شود.

 

به گزارش سایت امید(پدیده)مینودشت ازروابط عمومی وامورفرهنگی این اداره کل، ابراهیم کریمی با اعلام این مطلب افزود: به جهت اهمیت گردشگری درکشور وتوجه به مشکلات سالهای آتی دربحران آب وکشاورزی که درگذشته به عنوان محور توسعه کشور محسوب می شد، با توجه به چشم انداز آینده بحث گردشگری به عنوان اولویت های اصلی توسعه کشور و استان گذاشته شده و امروزه همه استانها تلاش خود را براین موضوع معطوف داشته اند که بتوانند درحوزه گردشگری دغدغه ها وکمبودهای خود را درمباحث توسعه جبران کنند.

بهره-مندی-از-ظرفیت-های-گردشگری-استان-گلستان-درراستای-ماندگاری-مسافر