جذب بهورزان خانه‌های بهداشت روستایی گلستان

رئیس مرکز بهداشت استان گلستان گفت: با برگزاری آزمون استخدامی بهورزان خانه‌های بهداشت روستایی استان گلستان جذب شده و آموزش می‌بینند.

محمد رضا هنرور در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی بهورزان استان گلستاناظهار داشت: پس از 3 سال مجوز جذب بهورز در 44 خانه بهداشت استان گلستان گرفته شده و آزمون استخدامی بهورزان برگزار شد.

وی افزود: در این آزمون 186 داوطلب خانم و 395 داوطلب آقا شرکت کردند که نتایج آزمون در 10 روز آینده اعلام می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان تصریح کرد: پذیرفته شدگان در این آزمون 3 برابر ظرفیت اعلام خواهند شد و پس از مصاحبه علمی و انجام گزینش نفرات برتر انتخاب می‌شوند.

هنرور اظهار داشت: افراد انتخاب شده پس از گذراندن 2 سال آموزش بهورزی برای خدمت به مردم روستاها به شوراهای روستایی معرفی می‌شوند.

رئیس مرکز بهداشت استان گلستان از فعالیت 608 خانه بهداشت در گلستان خبر داد و افزود: 38 پایگاه بهداشت، 96 مرکز بهداشت و درمان روستایی و 98 مرکز بهداشت و درمان شهری در گلستان فعال است./تسنیم

 جذب-بهورزان-خانه‌های-بهداشت-روستایی-گلستان